Gegevens ouders

Ouder / verzorger 1:
Voorletters:
Voorvoegsel:
Naam:
Geboortedatum:
Ouder / verzorger 2:
Voorletters:
Voorvoegsel:
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon privé:
Telefoon mobiel:
Email:
Hoeveelste kind in het gezin:
Naar welke klas gaat uw kind?:

Gegevens kind

Voorletters:
Roepnaam:
Achternaam:
jongen / meisje:
BSN:
Geboortedatum:
Inentingen:
Gewenste plaatsingsdatum:
Naam van de school van uw kind:

Gewenste tijden

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord
Opmerkingen:
Via het aanvinken van onderstaand akkoord, geeft u toestemming aan de Boomhut om bovenstaande gegevens te gebruiken voor het verwerken van uw aanvraag en de daaruit voortvloeiende berichtgeving en om te voldoen aan de wettelijke bepalingen. U bent ervan op de hoogte dat de Boomhut uw gegevens zorgvuldig verwerkt zoals omschreven in de privacy statement op deze website.