Gegevens ouders

Ouder / verzorger 1:
Voorletters:
Voorvoegsel:
Naam:
Geboortedatum:
Ouder / verzorger 2:
Voorletters:
Voorvoegsel:
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon privé:
Telefoon mobiel:
Email:
Naar welke basisschool gaat uw kind?:
Waarom heeft u voor ons gekozen? (Vinden we leuk om te weten):

Gegevens kind

jongen / meisje:
Geboortedatum:
Inentingen:
Gewenste plaatsingsdatum:

Gewenste ochtenden

In principe 2 ochtenden afnemen.

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord
Opmerkingen:
Via het aanvinken van onderstaand akkoord, geeft u toestemming aan de Boomhut om bovenstaande gegevens te gebruiken voor het verwerken van uw aanvraag en de daaruit voortvloeiende berichtgeving en om te voldoen aan de wettelijke bepalingen. U bent ervan op de hoogte dat de Boomhut uw gegevens zorgvuldig verwerkt zoals omschreven in de privacy statement op deze website.
Voorletters:
Roepnaam:
Achternaam:
BSN: