De Boomhut staat ingeschreven in het landelijk register kinderopvang onder de volgende nummers 

- Buitenschoolse opvang: 748755858

- Peutergroep: 201443855